ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

clear czasownik

clear + rzeczownik
Kolokacji: 40
clear one's throat • clear one's name • clear one's head • clear one's mind • clear waivers • clear a path • clear a space • clear the air • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
(2) name, deck, Congress
Kolokacji: 3
1. clear one's head = wyciszyć się, oczyścić umysł clear one's head
2. clear one's mind = wyciszyć się, oczyścić umysł clear one's mind
3. head to clear = głowa aby czysty head to clear
4. clear several feet = czysty kilka stóp clear several feet
5. clear brush = czysta szczotka clear brush
6. clear one's lungs = oczyszczać czyjś płuca clear one's lungs
7. clear one's brain = oczyszczać czyjś mózg clear one's brain
8. clear a cross = usuń z krzyża clear a cross
9. clear up points = czysty w górę punktów clear up points
10. clear one's conscience = oczyszczać czyjś sumienie clear one's conscience
(4) waiver, record, schedule, m
Kolokacji: 4
(6) hurdle, fence
Kolokacji: 2
(7) table, desk
Kolokacji: 2
(8) vision, eye, thought
Kolokacji: 3
(9) debt, thing
Kolokacji: 2
(10) minefield, immigration
Kolokacji: 2
czasownik + clear
Kolokacji: 9
try to clear • begin to clear • begin clearing • need to clear • start clearing • ...
clear + przyimek
Kolokacji: 32
clear up • clear out • clear off • clear by • clear through • ...
clear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 38
cleared away • later cleared • finally clear • barely clear • completely cleared • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.