ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

clear czasownik

clear + rzeczownik
Kolokacji: 40
clear one's throat • clear one's name • clear one's head • clear one's mind • clear waivers • clear a path • clear a space • clear the air • ...
czasownik + clear
Kolokacji: 9
try to clear • begin to clear • begin clearing • need to clear • start clearing • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. try to clear = spróbuj oczyścić try to clear
2. begin to clear = zacznij oczyszczać begin to clear
3. begin clearing = zacznij oczyszczać begin clearing
4. need to clear = potrzeba by oczyścić need to clear
clear + przyimek
Kolokacji: 32
clear up • clear out • clear off • clear by • clear through • ...
clear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 38
cleared away • later cleared • finally clear • barely clear • completely cleared • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.