"clear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

clear czasownik

clear + rzeczownik
Kolokacji: 40
clear one's throat • clear one's name • clear one's head • clear one's mind • clear waivers • clear a path • clear a space • clear the air • ...
czasownik + clear
Kolokacji: 9
try to clear • begin to clear • begin clearing • need to clear • start clearing • ...
clear + przyimek
Kolokacji: 32
clear up • clear out • clear off • clear by • clear through • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
(1) up, out, off, by, through, ...
Kolokacji: 10
1. clear over = czysty ponad clear over
2. clear within = oczyść wewnątrz clear within
3. clear without = oczyść na zewnątrz clear without
4. clear under = czysty poniżej clear under
5. cleared until = oczyszczony do czasu gdy cleared until
6. clear behind = oczyść z tyłu clear behind
7. clear down = oczyść w dół clear down
8. clear between = czysty pośrodku clear between
9. clear that = oczyść to clear that
10. clear across = oczyść wszerz clear across
11. clear near = oczyść blisko clear near
12. cleared including = oczyszczony w tym cleared including
clear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 38
cleared away • later cleared • finally clear • barely clear • completely cleared • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.