"barely cleared" — Słownik kolokacji angielskich

barely cleared kolokacja
Popularniejsza odmiana: barely clear
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ledwie oczyścić
  1. clear czasownik + barely przysłówek
    Luźna kolokacja

    And one said the campaign had barely cleared $1 million as of last week.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo