"clear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

clear czasownik

clear + rzeczownik
Kolokacji: 40
clear one's throat • clear one's name • clear one's head • clear one's mind • clear waivers • clear a path • clear a space • clear the air • ...
czasownik + clear
Kolokacji: 9
try to clear • begin to clear • begin clearing • need to clear • start clearing • ...
clear + przyimek
Kolokacji: 32
clear up • clear out • clear off • clear by • clear through • ...
clear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 38
cleared away • later cleared • finally clear • barely clear • completely cleared • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
2. later cleared = później oczyścić later cleared
5. slowly clear = wolno czysty slowly clear
6. medically cleared = medycznie oczyszczony medically cleared
7. newly cleared = nowo oczyścić newly cleared
8. largely cleared = w dużej mierze oczyścić largely cleared
12. partially cleared = częściowo oczyścić partially cleared
13. once cleared = kiedyś oczyścić once cleared
14. entirely cleared = całkowicie oczyścić entirely cleared
15. clear somewhat = oczyść nieco clear somewhat
16. properly cleared = odpowiednio oczyścić properly cleared
17. effectively clear = skutecznie czysty effectively clear
18. nervously clear = nerwowo czysty nervously clear
19. temporarily clear = chwilowo czysty temporarily clear
20. totally cleared = zupełnie oczyścić totally cleared
21. clear momentarily = oczyść na chwilę clear momentarily
22. simply clear = po prostu czysty simply clear
23. carefully clear = ostrożnie czysty carefully clear
24. normally cleared = zwykle oczyścić normally cleared
25. actually clear = faktycznie czysty actually clear
(2) finally, eventually
Kolokacji: 2
(3) barely, fully
Kolokacji: 2
(5) suddenly, gradually
Kolokacji: 2
(6) officially, formally
Kolokacji: 2
(7) loudly, noisily
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.