"completely cleared" — Słownik kolokacji angielskich

completely cleared kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie oczyścić
  1. clear czasownik + completely przysłówek
    Silna kolokacja

    By 2300 hours all companies reported their areas completely cleared.

powered by  eTutor logo