"quickly clear" — Słownik kolokacji angielskich

quickly clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybko czysty
  1. clear czasownik + quickly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    It is cleared from the body quickly, in three to five days.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo