"completely clear" — Słownik kolokacji angielskich

completely clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie czysty
  1. completely przysłówek + clear przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    In the meantime, I want to make sure you are completely clear on something.

  2. clear czasownik + completely przysłówek
    Luźna kolokacja

    By 2300 hours all companies reported their areas completely cleared.

powered by  eTutor logo