"quickly cleared" — Słownik kolokacji angielskich

quickly cleared kolokacja
Popularniejsza odmiana: quickly clear
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybko oczyścić
  1. clear czasownik + quickly przysłówek
    Luźna kolokacja

    It is cleared from the body quickly, in three to five days.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo