"eventually cleared" — Słownik kolokacji angielskich

eventually cleared kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatecznie oczyścić
  1. clear czasownik + eventually przysłówek
    Zwykła kolokacja

    He eventually cleared the game in the last episode of season three.

powered by  eTutor logo