"clear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

clear przymiotnik

clear + rzeczownik
Kolokacji: 399
clear sky • clear view • clear evidence • clear picture • clear message • clear sign • clear indication • clear signal • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(1) sky, weather
Kolokacji: 2
(10) vision, eye, sight, lens
Kolokacji: 4
(11) shot, opportunity, chance
Kolokacji: 3
(15) plastic, vinyl
Kolokacji: 2
1. clear impression = wyraźne wrażenie clear impression
  • I was left with a not very clear impression of something at once huge and flat.
  • I got the very clear impression that she couldn't do anything else with her life.
  • He had a very clear impression that beyond the edge of the wheel was now down.
  • Normally, when someone is dead I get a very clear impression of it.
  • "Oh, that was a nice clear impression from both of you."
  • "But I got the clear impression that she was feeling pressure."
  • Readers will come away with a clear impression of what it is like to live in the north woods.
  • I had a first clear impression of the outside world.
  • "The clear impression is that they are running down their food supplies," he said.
  • For the next few moments she had no clear impressions.
2. clear influence = wyraźny wpływ clear influence
3. clear notion = czyste pojęcie clear notion
4. clear effect = czysty efekt clear effect
5. clear change = czysta zmiana clear change
6. clear outcome = czysty wynik clear outcome
7. clear impact = czysty wpływ clear impact
(43) implication, inference
Kolokacji: 2
(44) strategy, incentive, bubble
Kolokacji: 3
(50) need, lack, demand
Kolokacji: 3
(51) standard, measure, benchmark
Kolokacji: 3
(54) broth, soup, liquor
Kolokacji: 3
(58) congestion, diagnosis
Kolokacji: 2
(59) bottle, bag, container
Kolokacji: 3
(60) mission, hierarchy
Kolokacji: 2
(61) cut, cutting, Fork, visor
Kolokacji: 4
(63) spring, stretch, mucus, drop
Kolokacji: 4
(64) blue, azure
Kolokacji: 2
(65) stand, bias, stance
Kolokacji: 3
(68) pathway, lane
Kolokacji: 2
(69) sunlight, moonlight
Kolokacji: 2
(70) dome, imprint, cube
Kolokacji: 3
(71) chain, concern, film
Kolokacji: 3
(72) resin, polyurethane
Kolokacji: 2
(73) recording, tape
Kolokacji: 2
czasownik + clear
Kolokacji: 44
make clear • become clear • steer clear • keep clear • come clear • stand clear • grow clearer • run clear • look clear • pull clear • ...
przysłówek + clear
Kolokacji: 74
pretty clear • perfectly clear • entirely clear • abundantly clear • absolutely clear • immediately clear • fairly clear • completely clear • ...
clear + przyimek
Kolokacji: 29
clear about • clear to • clear from • clear on • clear in • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.