"clear outcome" — Słownik kolokacji angielskich

clear outcome kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty wynik
  1. clear przymiotnik + outcome rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Our hope is that a clear outcome soon could produce a major turnaround in consumer confidence."

    Podobne kolokacje: