TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"cabin" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cabin rzeczownik

rzeczownik + cabin
Kolokacji: 28
log cabin • passenger cabin • control cabin • mountain cabin • crew cabin • ...
cabin + rzeczownik
Kolokacji: 38
cabin door • cabin fever • cabin boy • cabin crew • cabin cruiser • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. cabin door = drzwi chaty cabin door
2. cabin wall = kabina ściana cabin wall
3. cabin doorway = otwór drzwiowy kabiny cabin doorway
4. cabin hatch = właz kabiny cabin hatch
5. Cabin John = Kabina John Cabin John
(4) crew, floor
Kolokacji: 2
(7) light, temperature, heater
Kolokacji: 3
(8) space, area, staff
Kolokacji: 3
(9) Republican, Creek, speaker
Kolokacji: 4
(10) air, interior
Kolokacji: 2
cabin + czasownik
Kolokacji: 12
cabin stands • cabin looks • cabin contains • cabin belonging • cabin fills • ...
czasownik + cabin
Kolokacji: 31
go to one's cabin • return to one's cabin • build a cabin • enter the cabin • leave the cabin • ...
przymiotnik + cabin
Kolokacji: 68
small cabin • main cabin • little cabin • tiny cabin • old cabin • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.