"cabin" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cabin rzeczownik

rzeczownik + cabin
Kolokacji: 28
log cabin • passenger cabin • control cabin • mountain cabin • crew cabin • ...
cabin + rzeczownik
Kolokacji: 38
cabin door • cabin fever • cabin boy • cabin crew • cabin cruiser • ...
cabin + czasownik
Kolokacji: 12
cabin stands • cabin looks • cabin contains • cabin belonging • cabin fills • ...
czasownik + cabin
Kolokacji: 31
go to one's cabin • return to one's cabin • build a cabin • enter the cabin • leave the cabin • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
2. take to one's cabin = zabierać czyjś kabina take to one's cabin
3. include cabins = obejmuj kabiny include cabins
4. spend in one's cabin = wydawać w czyjś kabina spend in one's cabin
5. offer cabins = kabiny oferty offer cabins
6. contain the cabin = zawieraj kabinę contain the cabin
7. feature a cabin = bądź wyposażonym w kabinę feature a cabin
8. keep in one's cabin = trzymać się lewej strony drogi czyjś kabina keep in one's cabin
(4) sleep, consist
Kolokacji: 2
przymiotnik + cabin
Kolokacji: 68
small cabin • main cabin • little cabin • tiny cabin • old cabin • ...
przyimek + cabin
Kolokacji: 16
to one's cabin • inside the cabin • around the cabin • into the cabin • from the cabin • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.