"cabin" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cabin rzeczownik

rzeczownik + cabin
Kolokacji: 28
log cabin • passenger cabin • control cabin • mountain cabin • crew cabin • ...
cabin + rzeczownik
Kolokacji: 38
cabin door • cabin fever • cabin boy • cabin crew • cabin cruiser • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(4) crew, floor
Kolokacji: 2
(7) light, temperature, heater
Kolokacji: 3
(8) space, area, staff
Kolokacji: 3
(9) Republican, Creek, speaker
Kolokacji: 4
1. Log Cabin Republican = Chata z bali republikanin Log Cabin Republican
2. Cabin Creek = Kabina Zatoka Cabin Creek
3. Cabin Republican = Kabina republikanin Cabin Republican
4. cabin speaker = mówiący kabiny cabin speaker
(10) air, interior
Kolokacji: 2
cabin + czasownik
Kolokacji: 12
cabin stands • cabin looks • cabin contains • cabin belonging • cabin fills • ...
czasownik + cabin
Kolokacji: 31
go to one's cabin • return to one's cabin • build a cabin • enter the cabin • leave the cabin • ...
przymiotnik + cabin
Kolokacji: 68
small cabin • main cabin • little cabin • tiny cabin • old cabin • ...
przyimek + cabin
Kolokacji: 16
to one's cabin • inside the cabin • around the cabin • into the cabin • from the cabin • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.