"cabin" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cabin rzeczownik

rzeczownik + cabin
Kolokacji: 28
log cabin • passenger cabin • control cabin • mountain cabin • crew cabin • ...
cabin + rzeczownik
Kolokacji: 38
cabin door • cabin fever • cabin boy • cabin crew • cabin cruiser • ...
cabin + czasownik
Kolokacji: 12
cabin stands • cabin looks • cabin contains • cabin belonging • cabin fills • ...
czasownik + cabin
Kolokacji: 31
go to one's cabin • return to one's cabin • build a cabin • enter the cabin • leave the cabin • ...
przymiotnik + cabin
Kolokacji: 68
small cabin • main cabin • little cabin • tiny cabin • old cabin • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. small cabin = niewielka kabina small cabin
2. main cabin = główna kabina main cabin
3. little cabin = mało kabiny little cabin
4. tiny cabin = maleńka kabina tiny cabin
5. old cabin = stara kabina old cabin
6. rustic cabin = rustykalna kabina rustic cabin
7. first-class cabin = kabina pierwszej klasy (w samolocie) first-class cabin
8. large cabin = duża kabina large cabin
9. private cabin = osobista kabina private cabin
przyimek + cabin
Kolokacji: 16
to one's cabin • inside the cabin • around the cabin • into the cabin • from the cabin • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.