"main cabin" — Słownik kolokacji angielskich

main cabin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna kabina
  1. main przymiotnik + cabin rzeczownik
    Silna kolokacja

    Therefore, I am going to send you back into the main cabin.