"small cabin" — Słownik kolokacji angielskich

small cabin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewielka kabina
  1. small przymiotnik + cabin rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We followed him and were put into a small cabin.