eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"cabin" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cabin rzeczownik

rzeczownik + cabin
Kolokacji: 28
log cabin • passenger cabin • control cabin • mountain cabin • crew cabin • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(2) control, hunting, deck
Kolokacji: 3
(3) mountain, crew, class
Kolokacji: 3
(5) guest, stone
Kolokacji: 2
(6) summer, vacation, tent
Kolokacji: 3
(7) wood, forest
Kolokacji: 2
1. wood cabin = drewniana kabina wood cabin
2. forest cabin = kabina lasu forest cabin
(8) Montana, lake
Kolokacji: 2
(9) wilderness, frontier
Kolokacji: 2
cabin + rzeczownik
Kolokacji: 38
cabin door • cabin fever • cabin boy • cabin crew • cabin cruiser • ...
cabin + czasownik
Kolokacji: 12
cabin stands • cabin looks • cabin contains • cabin belonging • cabin fills • ...
czasownik + cabin
Kolokacji: 31
go to one's cabin • return to one's cabin • build a cabin • enter the cabin • leave the cabin • ...
przymiotnik + cabin
Kolokacji: 68
small cabin • main cabin • little cabin • tiny cabin • old cabin • ...
przyimek + cabin
Kolokacji: 16
to one's cabin • inside the cabin • around the cabin • into the cabin • from the cabin • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.