eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"cabin" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cabin rzeczownik

rzeczownik + cabin
Kolokacji: 28
log cabin • passenger cabin • control cabin • mountain cabin • crew cabin • ...
cabin + rzeczownik
Kolokacji: 38
cabin door • cabin fever • cabin boy • cabin crew • cabin cruiser • ...
cabin + czasownik
Kolokacji: 12
cabin stands • cabin looks • cabin contains • cabin belonging • cabin fills • ...
czasownik + cabin
Kolokacji: 31
go to one's cabin • return to one's cabin • build a cabin • enter the cabin • leave the cabin • ...
przymiotnik + cabin
Kolokacji: 68
small cabin • main cabin • little cabin • tiny cabin • old cabin • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(2) main, empty, historic
Kolokacji: 3
(4) old, standard
Kolokacji: 2
(5) rustic, wooden
Kolokacji: 2
(6) first-class, luxurious
Kolokacji: 2
(10) forward, rear, front
Kolokacji: 3
(11) pressurized, entire, whole
Kolokacji: 3
(12) comfortable, cozy
Kolokacji: 2
(13) original, new, stuffy
Kolokacji: 3
(14) enclosed, simple, stern, rough
Kolokacji: 4
(15) single, separate
Kolokacji: 2
(16) dark, darkened, dim
Kolokacji: 3
(17) inside, interior
Kolokacji: 2
(18) air-conditioned, heated
Kolokacji: 2
(19) ramshackle, dilapidated
Kolokacji: 2
(20) nearby, warm
Kolokacji: 2
1. nearby cabin = kabina znajdująca się obok nearby cabin
2. warm cabin = ciepła kabina warm cabin
(21) furnished, windowless
Kolokacji: 2
(22) primitive, crude
Kolokacji: 2
(23) spare, narrow
Kolokacji: 2
przyimek + cabin
Kolokacji: 16
to one's cabin • inside the cabin • around the cabin • into the cabin • from the cabin • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.