"cabin" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cabin rzeczownik

rzeczownik + cabin
Kolokacji: 28
log cabin • passenger cabin • control cabin • mountain cabin • crew cabin • ...
cabin + rzeczownik
Kolokacji: 38
cabin door • cabin fever • cabin boy • cabin crew • cabin cruiser • ...
cabin + czasownik
Kolokacji: 12
cabin stands • cabin looks • cabin contains • cabin belonging • cabin fills • ...
czasownik + cabin
Kolokacji: 31
go to one's cabin • return to one's cabin • build a cabin • enter the cabin • leave the cabin • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. go to one's cabin = idź do czyjś kabina go to one's cabin
2. return to one's cabin = wracać czyjś kabina return to one's cabin
6. sit in one's cabin = być obecnym czyjś kabina sit in one's cabin
7. find in one's cabin = znajdować czyjś kabina find in one's cabin
8. stay in one's cabin = nie wychodzić czyjś kabina stay in one's cabin
9. take to one's cabin = zabierać czyjś kabina take to one's cabin
10. come to one's cabin = ocknąć się czyjś kabina come to one's cabin
przymiotnik + cabin
Kolokacji: 68
small cabin • main cabin • little cabin • tiny cabin • old cabin • ...
przyimek + cabin
Kolokacji: 16
to one's cabin • inside the cabin • around the cabin • into the cabin • from the cabin • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.