"go to one's cabin" — Słownik kolokacji angielskich

go to one's cabin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): idź do czyjś kabina
  1. go czasownik + cabin rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I'll just go to my cabin and put something clean on.

    Podobne kolokacje: