"blow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blow czasownik

blow + rzeczownik
Kolokacji: 61
blow smoke • blow air • blow kisses • blow one's nose • blow one's horn • blow one's mind • blow one's cover • blow off one's head • ...
czasownik + blow
Kolokacji: 11
go to blow • begin to blow • start blowing • keep blowing • want to blow • ...
blow + przyimek
Kolokacji: 47
blow up • blow out • blow off • blow into • blow through • blow down • blow across • ...
blow + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 68
blown away • blown apart • blow open • blow hard • blow gently • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. blown away = przytłoczony blown away
2. blown apart = dmuchnąć osobno blown apart
3. blow hard = dmuchnij mocno blow hard
4. blow gently = dmuchnij łagodnie blow gently
5. blow open = otwórz blow open
6. totally blown = zupełnie rozkwitły totally blown
7. blow softly = dmuchnij łagodnie blow softly

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.