"totally blow" — Słownik kolokacji angielskich

totally blow kolokacja
Popularniejsza odmiana: totally blown
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zupełnie uderzenie
  1. blow czasownik + totally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    She wouldn't stop playing until every last cent of it was totally blown.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo