"totally blown" — Słownik kolokacji angielskich

totally blown kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zupełnie rozkwitły
  1. blow czasownik + totally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    She wouldn't stop playing until every last cent of it was totally blown.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo