"blow softly" — Słownik kolokacji angielskich

blow softly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dmuchnij łagodnie
  1. blow czasownik + softly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    He blew softly, then bobbed his head up and down in agreement.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo