BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"affair" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

affair rzeczownik

rzeczownik + affair
Kolokacji: 64
love affair • Veterans Affair • Consumer Affair • family affair • world affair • community affair • student affair • business affair • ...
affair + rzeczownik
Kolokacji: 51
affairs program • affairs officer • affairs committee • affairs director • affairs office • affairs department • ...
affair + czasownik
Kolokacji: 23
affair begins • affair ends • affair goes • affair shows • affair takes • ...
czasownik + affair
Kolokacji: 71
manage one's affairs • conduct one's affairs • interfere in one's affairs • handle one's affairs • meddle in one's affairs • deal with affairs • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
(3) interfere, meddle
Kolokacji: 2
(7) investigate, follow
Kolokacji: 2
1. discover one's affair = odkrywać czyjś sprawa discover one's affair
2. reveal one's affair = wyjawiać czyjś sprawa reveal one's affair
3. expose one's affair = odsłaniać czyjś sprawa expose one's affair
5. write on affairs = napisz o wydarzeniach write on affairs
6. describe as an affair = przedstaw jako wydarzenie describe as an affair
7. find out about one's affair = dowiadywać się czyjś sprawa find out about one's affair
  • Later he finds out about his wife's affair and pregnancy.
  • How had her father found out about her affair with Philip?
  • "How did you find out about their affair?"
  • She asked when Maggie Parkin had found out about her husband's affair.
  • I love you too much and I'm not going to let you walk over me just because your wife found out about our affair.
  • Giulia, once she finds out about her husband's affair, is only slightly less strident.
  • They were best friends until Ruth found out about Dawn's affair with her father.
  • Kay found out about their affair and revealed everything in a party she held.
  • Viv then found out about their affair when Jamie told her.
  • How did Tandy find out about her father's affair with Marie?
8. affair is disclosed = sprawa jest ujawniona affair is disclosed
9. report on affairs = raport w sprawie wydarzeń report on affairs
(10) know, devote, love
Kolokacji: 3
(11) cover, hide
Kolokacji: 2
przymiotnik + affair
Kolokacji: 302
foreign affair • public affair • international affair • current affair • internal affair • whole affair • political affair • extramarital affair • ...
przyimek + affair
Kolokacji: 22
of affairs • into one's affairs • in affairs • over affairs • with affairs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.