BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"affair" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

affair rzeczownik

rzeczownik + affair
Kolokacji: 64
love affair • Veterans Affair • Consumer Affair • family affair • world affair • community affair • student affair • business affair • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
(5) student, alumnus, Galileo
Kolokacji: 3
(7) Dreyfus, Police, charity
Kolokacji: 3
(8) security, Health
Kolokacji: 2
1. security affair = sprawa związana z bezpieczeństwem security affair
  • "People in Iowa were looking for someone who knew national security affairs," he said.
  • He taught military history, national security affairs, and leadership courses.
  • That pattern seems to work especially in the case of the men who have advised the President on national security affairs.
  • He is a historian and a recognized expert on national security affairs.
  • Such a committee on security affairs thus only serves to protect secrecy.
  • For the past four, he has served as under secretary of state for arms control and international security affairs.
  • I really can't discuss security affairs on the phone: we've got to meet - obviously somewhere quiet.
  • The special assistant to the president for national security affairs was well known to Arbatov.
  • Assistant secretary of defense for international security affairs, 1983-89.
  • He writes regularly in the international press on global change and international security affairs.
2. Health Affair = Sprawa zdrowotna Health Affair
(9) Pacific, Water, Eyre
Kolokacji: 3
(11) tax, refugee
Kolokacji: 2
(12) Rushdie, day, Thomas
Kolokacji: 3
(13) Enron, Keating
Kolokacji: 2
affair + rzeczownik
Kolokacji: 51
affairs program • affairs officer • affairs committee • affairs director • affairs office • affairs department • ...
affair + czasownik
Kolokacji: 23
affair begins • affair ends • affair goes • affair shows • affair takes • ...
czasownik + affair
Kolokacji: 71
manage one's affairs • conduct one's affairs • interfere in one's affairs • handle one's affairs • meddle in one's affairs • deal with affairs • ...
przymiotnik + affair
Kolokacji: 302
foreign affair • public affair • international affair • current affair • internal affair • whole affair • political affair • extramarital affair • ...
przyimek + affair
Kolokacji: 22
of affairs • into one's affairs • in affairs • over affairs • with affairs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.