"affair" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

affair rzeczownik

rzeczownik + affair
Kolokacji: 64
love affair • Veterans Affair • Consumer Affair • family affair • world affair • community affair • student affair • business affair • ...
affair + rzeczownik
Kolokacji: 51
affairs program • affairs officer • affairs committee • affairs director • affairs office • affairs department • ...
affair + czasownik
Kolokacji: 23
affair begins • affair ends • affair goes • affair shows • affair takes • ...
czasownik + affair
Kolokacji: 71
manage one's affairs • conduct one's affairs • interfere in one's affairs • handle one's affairs • meddle in one's affairs • deal with affairs • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
4. play in affairs = gra w wydarzeniach play in affairs
5. receive in affairs = otrzymaj w wydarzeniach receive in affairs
7. start an affair = zacznij wydarzenie start an affair
8. cover affairs = sprawy okładkie cover affairs
9. continue one's affair = kontynuować czyjś sprawa continue one's affair
10. control affairs = sprawy kontrolujące control affairs
11. relate to affairs = ustosunkuj się do wydarzeń relate to affairs
12. make an affair = marki sprawa make an affair
13. keep one's affairs = trzymać czyjś sprawy keep one's affairs
14. include affairs = obejmuj sprawy include affairs
15. carry on an affair = wiedź sprawę carry on an affair
16. get one's affairs = dostawać czyjś sprawy get one's affairs
17. pry into one's affairs = lewar do czyjś sprawy pry into one's affairs
18. go about one's affairs = zabierać się czyjś sprawy go about one's affairs
19. affair held = sprawa trzymała affair held
20. bring the affair = przynieś sprawę bring the affair
21. work in affairs = praca w wydarzeniach work in affairs
(3) interfere, meddle
Kolokacji: 2
(7) investigate, follow
Kolokacji: 2
(10) know, devote, love
Kolokacji: 3
(11) cover, hide
Kolokacji: 2
przymiotnik + affair
Kolokacji: 302
foreign affair • public affair • international affair • current affair • internal affair • whole affair • political affair • extramarital affair • ...
przyimek + affair
Kolokacji: 22
of affairs • into one's affairs • in affairs • over affairs • with affairs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.