"affair" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

affair rzeczownik

rzeczownik + affair
Kolokacji: 64
love affair • Veterans Affair • Consumer Affair • family affair • world affair • community affair • student affair • business affair • ...
affair + rzeczownik
Kolokacji: 51
affairs program • affairs officer • affairs committee • affairs director • affairs office • affairs department • ...
affair + czasownik
Kolokacji: 23
affair begins • affair ends • affair goes • affair shows • affair takes • ...
czasownik + affair
Kolokacji: 71
manage one's affairs • conduct one's affairs • interfere in one's affairs • handle one's affairs • meddle in one's affairs • deal with affairs • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
(3) interfere, meddle
Kolokacji: 2
2. put one's affairs = kłaść czyjś sprawy put one's affairs
3. specialize in affairs = specjalizuj się w wydarzeniach specialize in affairs
4. arrange one's affairs = organizować czyjś sprawy arrange one's affairs
5. damage for the affairs = uszkodzenie dla spraw damage for the affairs
6. turn into an affair = zmień się w wydarzenie turn into an affair
7. resume one's affair = podejmować na nowo czyjś sprawa resume one's affair
8. set one's affairs = umieszczać czyjś sprawy set one's affairs
9. concentrate on affairs = skoncentruj się na wydarzeniach concentrate on affairs
(7) investigate, follow
Kolokacji: 2
(10) know, devote, love
Kolokacji: 3
(11) cover, hide
Kolokacji: 2
przymiotnik + affair
Kolokacji: 302
foreign affair • public affair • international affair • current affair • internal affair • whole affair • political affair • extramarital affair • ...
przyimek + affair
Kolokacji: 22
of affairs • into one's affairs • in affairs • over affairs • with affairs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.