"affair" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

affair rzeczownik

rzeczownik + affair
Kolokacji: 64
love affair • Veterans Affair • Consumer Affair • family affair • world affair • community affair • student affair • business affair • ...
affair + rzeczownik
Kolokacji: 51
affairs program • affairs officer • affairs committee • affairs director • affairs office • affairs department • ...
affair + czasownik
Kolokacji: 23
affair begins • affair ends • affair goes • affair shows • affair takes • ...
czasownik + affair
Kolokacji: 71
manage one's affairs • conduct one's affairs • interfere in one's affairs • handle one's affairs • meddle in one's affairs • deal with affairs • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
(3) interfere, meddle
Kolokacji: 2
1. serve for Foreign Affairs = służ do spraw zagranicznych serve for Foreign Affairs
2. look after one's affairs = zajmować się czyjś sprawy look after one's affairs
3. leave one's affairs = wychodzić czyjś sprawy leave one's affairs
4. attend to one's affairs = być obecnym czyjś sprawy attend to one's affairs
5. look into one's affairs = zaglądać czyjś sprawy look into one's affairs
6. affair attended = wydarzenie towarzyszyło affair attended
7. cater Affair = zajmuj się aprowizacją i obsługą Wydarzenia cater Affair
(7) investigate, follow
Kolokacji: 2
(10) know, devote, love
Kolokacji: 3
(11) cover, hide
Kolokacji: 2
przymiotnik + affair
Kolokacji: 302
foreign affair • public affair • international affair • current affair • internal affair • whole affair • political affair • extramarital affair • ...
przyimek + affair
Kolokacji: 22
of affairs • into one's affairs • in affairs • over affairs • with affairs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.