BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"affair" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

affair rzeczownik

rzeczownik + affair
Kolokacji: 64
love affair • Veterans Affair • Consumer Affair • family affair • world affair • community affair • student affair • business affair • ...
affair + rzeczownik
Kolokacji: 51
affairs program • affairs officer • affairs committee • affairs director • affairs office • affairs department • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) program, secret
Kolokacji: 2
(6) Center, issue, hospital
Kolokacji: 3
(8) magazine, firm
Kolokacji: 2
1. affairs magazine = sprawy magazyn affairs magazine
  • Between 1980 and 1985 he edited the current affairs magazine Barn.
  • He has contributed a column on football to the current affairs magazine Barn.
  • Agora is Paly's foreign affairs magazine, published two to four times per year.
  • Third Way is a British current affairs magazine written from a Christian perspective.
  • Investigate is a current affairs magazine published in New Zealand.
  • As a current affairs magazine, it covers domestic and International news.
  • The Phoenix is Ireland's best-selling political and current affairs magazine.
  • The existence of these properties was first reported last year by City Limits, an urban affairs magazine.
  • Newsbreak is an online news and current affairs magazine published in the Philippines.
  • Fokus is a Swedish-language weekly news and current affairs magazine.
2. affairs firm = sprawy twardy affairs firm
affair + czasownik
Kolokacji: 23
affair begins • affair ends • affair goes • affair shows • affair takes • ...
czasownik + affair
Kolokacji: 71
manage one's affairs • conduct one's affairs • interfere in one's affairs • handle one's affairs • meddle in one's affairs • deal with affairs • ...
przymiotnik + affair
Kolokacji: 302
foreign affair • public affair • international affair • current affair • internal affair • whole affair • political affair • extramarital affair • ...
przyimek + affair
Kolokacji: 22
of affairs • into one's affairs • in affairs • over affairs • with affairs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.