BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"find out about one's affair" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dowiadywać się czyjś sprawa
  1. find czasownik + affair rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Later he finds out about his wife's affair and pregnancy.

powered by  eTutor logo