BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"discover one's affair" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odkrywać czyjś sprawa
  1. discover czasownik + affair rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She leaves him after discovering his affair with Susan Alexander.

powered by  eTutor logo