"w tym samym momencie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w tym samym momencie" po polsku

w tym samym momencie

 1. at that very moment  
przysłówek
 1. just now   British English
 2. at this point
  • w tym miejscu, w tym punkcie, w tym momencie, na tym etapie (w teraźniejszości lub przyszłości)
   You should be able to do this exercise at this point. (Na tym etapie powinieneś być w stanie zrobić to ćwiczenie.)
   I can't help you at this point, I have my own life and my own problems. (Nie mogę ci pomóc w tym momencie, mam własne życie i własne problemy.)
 1. at the moment , także: ATM
  • w tym momencie, teraz, na tę chwilę
   We don't have any openings at the moment. (Nie mamy żadnych wakatów w tym momencie.)
   I can't speak to you at the moment. (Nie mogę z tobą w tej chwili rozmawiać.)
   There's too much going on at the moment. (Zbyt wiele się dzieje w tym momencie.)
   She's washing the dishes at the moment. (Ona zmywa naczynia w tym momencie.)
 2. this instant , at this instant , at the instant
 1. at this time   American English
 2. at this juncture

Powiązane zwroty — "w tym samym momencie"

czasownik
towarzyszyć (dziać się w tym samym momencie, co inne wydarzenia) = attend
przysłówek

powered by  eTutor logo