"w tej chwili" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w tej chwili" po polsku

w tej chwili

 1. right now **** , rn (skrót) potocznie
  • właśnie teraz, w tej chwili (teraz)
   "Did you see Jane today?" "Yes, she's with me right now." ("Czy widziałeś dziś Jane?" "Tak, właśnie teraz jest ze mną.")
   "I need to talk to you." "Right now? I'm busy." ("Muszę z tobą porozmawiać." "Właśnie teraz? Jestem zajęty.")
   Do you even know where your son is right now? (Wie pan chociaż, gdzie w tej chwili jest pański syn?)
  • teraz, natychmiast, w tej chwili (za moment)
   Clean your room right now or you'll be in trouble. (Natychmiast posprzątaj swój pokój albo będziesz miał kłopoty.)
   She wants to see you in her office right now. (Ona chce cię natychmiast widzieć w swoim biurze.)
   Come here right now! (Chodź tu w tej chwili!)
 2. this instant , at this instant , at the instant
przysłówek
 1. just now    BrE język mówiony
 2. this minute , at the minute   język mówiony
 3. pronto
 1. at this minute  

"w tej chwili" — Słownik kolokacji angielskich

at the instant kolokacja
 1. at przyimek + instant rzeczownik = natychmiast, w tej chwili, w tym momencie
  Zwykła kolokacja

  At the same instant I saw her big black eyes.

  Podobne kolokacje:
at the minute kolokacja
 1. at przyimek + minute rzeczownik = w tej chwili
  Zwykła kolokacja

  Still, something made her call out at the last minute.

powered by  eTutor logo