"ukarać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ukarać" po polsku — Słownik angielsko-polski

ukarać

czasownik
 1. punish **
  • ukarać, wymierzyć karę [TRANSITIVE]
   The teacher punished his student unfairly. (Nauczyciel niesprawiedliwie ukarał swojego ucznia.)
   You should punish your son, he hit my daughter. (Powinieneś ukarać swojego syna, uderzył moją córkę.)
 2. cop it   British English informal
czasownik
 1. discipline ***  
  He was disciplined for coming late. (On został ukarany za przyjście spóźnionym.)
  You should discipline your son for his behaviour. (Powinieneś ukarać swojego syna za jego zachowanie.)
  Their children are spoiled because they were never disciplined. (Ich dzieci są rozpuszczone, ponieważ nigdy nie były karane.)
 2. penalize , penalise British English
  • karać, skazać na karę
   Drivers who drink and drive should be heavily penalized. (Kierowcy, którzy piją i prowadzą powinni być ostro ukarani.)
   The teacher penalized us for not doing the homework. (Nauczyciel ukarał nas za nieodrobienie zadania.)
 3. persecute
 4. give *****
  • dawać karę, karać [TRANSITIVE]
   A policeman gave me a fine today. (Policjant ukarał mnie dzisiaj mandatem.)
   What kind of punishment should I give you? (Jaki rodzaj kary powinienem ci dać?)
 5. do *****
 6. amerce   formal