"ukarać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ukarać kogoś" po polsku

czasownik
 1. punish **
  • ukarać, wymierzyć karę [przechodni]
   The teacher punished his student unfairly. (Nauczyciel niesprawiedliwie ukarał swojego ucznia.)
   You should punish your son, he hit my daughter. (Powinieneś ukarać swojego syna, uderzył moją córkę.)

ukarać kogoś

czasownik
 1. bring somebody to book
phrasal verb
 1. catch up with somebody
czasownik
 1. discipline ***  
  He was disciplined for coming late. (On został ukarany za przyjście spóźnionym.)
  You should discipline your son for his behaviour. (Powinieneś ukarać swojego syna za jego zachowanie.)
  Their children are spoiled because they were never disciplined. (Ich dzieci są rozpuszczone, ponieważ nigdy nie były karane.)
 2. penalize , penalise British English
  • karać, skazać na karę
   Drivers who drink and drive should be heavily penalized. (Kierowcy, którzy piją i prowadzą powinni być ostro ukarani.)
   The teacher penalized us for not doing the homework. (Nauczyciel ukarał nas za nieodrobienie zadania.)
 3. persecute
 4. give ***** , także: gie Scottish English
  • dawać karę, karać [przechodni]
   A policeman gave me a fine today. (Policjant ukarał mnie dzisiaj mandatem.)
   What kind of punishment should I give you? (Jaki rodzaj kary powinienem ci dać?)
 5. do *****
 6. amerce   oficjalnie

powered by  eTutor logo