ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"użytki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "użytki" po polsku

rzeczownik
 1. use *****
  • użycie, użytek, użytkowanie [niepoliczalny]
   This room is not in use. (Ten pokój nie jest w użyciu.)
   Nowadays computers are in use all the time. (W dzisiejszych czasach komputery są w ciągłym użyciu.)
   Try to make good use of this English course. (Postaraj się zrobić dobry użytek z tego kursu języka angielskiego.)
   They have free use of the swimming pool by the hotel. (Przysługuje im darmowe użytkowanie basenu przy hotelu.)
  • zastosowanie, użytek, wykorzystanie [policzalny]
   What is the use of this item? (Jakie jest zastosowanie tego przedmiotu?)
   I consider reading a good use of my time. (Uważam czytanie za dobrze wykorzystanie mojego czasu.)
 2. behoof
eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa użytki i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "użytki"

czasownik
używać = use +4 znaczenia
użytkować = utilize , utilise BrE +2 znaczenia
rzeczownik
użytkownik = user +1 znaczenie
użyteczność = good , także: gude ScoE dialekt +5 znaczeń
użycie = application +2 znaczenia
używka = drug +1 znaczenie
użytki zielone = grassland +1 znaczenie
nieużytek = wasteland , także: waste land +1 znaczenie
przymiotnik
użyteczny = useful +9 znaczeń
używany = used +8 znaczeń
użytkowy = applied +4 znaczenia
phrasal verb
Zobacz także: trwałe użytki zielone

"użytki" — Słownik kolokacji angielskich

agricultural land kolokacja
 1. agricultural przymiotnik + land rzeczownik = użytki, tereny rolnicze
  Bardzo silna kolokacja

  Now most of the agricultural land is in the north and the east.