"prattling" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "prattling" po angielsku

prattling

rzeczownik
  1. paplanie, mielenie językiem, plotkowanie, pogawędzenie sobie potocznie
    Your prattling is annoying. (Twoje paplanie jest wkurzające.)
    I can't listen to the prattling about his divorce. (Nie mogę słuchać plotkowania o jego rozwodzie.)
  2. szczebiotanie, gaworzenie (o dzieciach) potocznie
    The prattling of our daughter is so adorable. (Gaworzenie naszej córki jest takie rozkoszne.)
    Children's prattling can be quite loud. (Szczebiotanie dzieci może być dość głośne.)
  3. świergotanie (o ptakach)
    I woke up because of the birds' prattling. (Obudziłem się przez świergotanie ptaków.)
    She likes listening to blackbirds' prattling. (Ona lubi słuchać świergotania kosów.)
czasownik
  1. paplać, mleć językiem, plotkować, pogawędzić sobie potocznie
    Why are you always prattling? (Dlaczego ty zawsze plotkujesz?)
    Mary and Anna prattled and drank some tea. (Mary i Anna pogawędziły i wypiły trochę herbaty.)
    link synonim: smatter
  2. szczebiotać, gaworzyć (o dzieciach) potocznie
    My son prattles when he wakes up. (Mój syn gaworzy, gdy się obudzi.)
    Children prattle sweetly, don't you think? (Dzieci słodko szczebioczą, nie sądzisz?)
  3. świergotać (o ptakach)
    Birds prattle every morning outside my window. (Ptaki świergoczą każdego ranka za moim oknem.)
    The birds were prattling and our children were playing in the garden. (Ptaki świergotały i nasze dzieci bawiły się w ogrodzie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
  1. paplanina, gadanie, plotki potocznie
    Their prattle is rude. (Ich gadanie jest nieuprzejme.)
    I couldn't stand her prattle so I left the room. (Nie mogłem znieść jej paplaniny, więc wyszedłem z pokoju.)
  2. szczebiot (np. ptaków)
    The prattle of birds was quite loud. (Szczebiot ptaków był dość głośny.)
    She likes listening to the birds' prattle. (Ona lubi słuchać szczebiotu ptaków.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "prattling"

rzeczownik
phrasal verb

powered by  eTutor logo