ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"plotkować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "plotkować" po polsku

plotkować

obrazek do "gossip" po polsku
czasownik
 1. gossip *  
  She loves to gossip. (Ona uwielbia plotkować.)
  She often gossips about Annie behind her back. (Ona często plotkuje o Annie za jej plecami.)
 2. dish ***
  • obgadywać (np. kogoś), plotkować American English potocznie [przechodni/nieprzechodni]
   I don't want to dish her, she's my friend. (Nie chcę jej obgadywać, jest moją przyjaciółką.)
   It's not fair to dish him, he's a nice person. (To niesprawiedliwe, żeby go obgadywać, jest miłą osobą.)
   Don't dish, I don't want to hear it. (Nie plotkuj, nie chcę tego słuchać.)
   They dish about their colleague's affair. (Plotkują o romansie swojego współpracownika.)
   link synonimy: badmouth, backbite
 3. bitch *   potocznie
 4. chitchat
 5. prattle
 6. tattle
 7. natter
 8. tittle-tattle
  • gawędzić, plotkować
   They can spend hours tittle-tattling. (One mogą plotkować godzinami.)
 9. chinwag , także: chin wag
 10. prate
 11. claver Scottish English
idiom
 1. bruit something about
 2. fan the breeze

Powiązane zwroty — "plotkować"

rzeczownik
plotka = the word +15 znaczeń
plotkarz = busybody potocznie +11 znaczeń
idiom
przymiotnik

powered by  eTutor logo