"plotkowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "plotkowanie" po polsku

plotkowanie

rzeczownik
 1. gossip *
 2. gossiping  
 3. chitchatting
 4. prattling
 5. nattering
 6. tattling
 7. clavering
 8. prating
 9. spilling tea , spilling the tea   American English slang
czasownik
 1. gossip *  
  She loves to gossip. (Ona uwielbia plotkować.)
  She often gossips about Annie behind her back. (Ona często plotkuje o Annie za jej plecami.)
 2. dish ***
  • obgadywać (np. kogoś), plotkować American English informal [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I don't want to dish her, she's my friend. (Nie chcę jej obgadywać, jest moją przyjaciółką.)
   It's not fair to dish him, he's a nice person. (To niesprawiedliwe, żeby go obgadywać, jest miłą osobą.)
   Don't dish, I don't want to hear it. (Nie plotkuj, nie chcę tego słuchać.)
   They dish about their colleague's affair. (Plotkują o romansie swojego współpracownika.)
   link synonimy: badmouth, backbite
 3. bitch *   informal
 4. chitchat
 5. prattle
 6. tattle
 7. natter
 8. tittle-tattle
 9. chinwag , także: chin wag
 10. prate
 11. claver Scottish English
idiom
 1. bruit something about
 2. fan the breeze

Powiązane zwroty — "plotkowanie"

rzeczownik
plotka = the word +15 znaczeń
plotkarz = busybody informal +11 znaczeń
idiom
przymiotnik
plotkarski = gossipy +2 znaczenia

powered by  eTutor logo