PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"gaworzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gaworzenie" po polsku

gaworzenie

rzeczownik
 1. gurgle
  • gaworzenie (dziecka)
 2. baby talk   [niepoliczalny]
 3. babbling
 4. cooing
 5. gurgling
 6. crowing  
 7. prattling
  • szczebiotanie, gaworzenie (o dzieciach) potocznie
   The prattling of our daughter is so adorable. (Gaworzenie naszej córki jest takie rozkoszne.)
   Children's prattling can be quite loud. (Szczebiotanie dzieci może być dość głośne.)
czasownik
 1. crow **
 2. babble
  • bełkotać, paplać, gaworzyć (mówić szybko, w sposób utrudniający rozróżnianie słów)
   Często w połączeniu z "on" lub "away".
 3. gurgle
 4. prattle
  • szczebiotać, gaworzyć (o dzieciach) potocznie
   My son prattles when he wakes up. (Mój syn gaworzy, gdy się obudzi.)
   Children prattle sweetly, don't you think? (Dzieci słodko szczebioczą, nie sądzisz?)

"gaworzenie" — Słownik kolokacji angielskich

baby talk kolokacja
 1. baby rzeczownik + talk rzeczownik = gaworzenie
  Silna kolokacja

  I haven't even heard a baby talk at that age.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo