"nieudzielenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieudzielenie" po polsku

czasownik
 1. grant ****
  • udzielać (wywiadu)
   Ellen DeGeneres granted an interview for the GQ magazine. (Ellen DeGeneres udzieliła wywiadu magazynowi GQ.)
   Would you like to grant an interview someday? (Czy chciałabyś kiedyś udzielić wywiadu?)
 2. accord **
  • udzielać, wyświadczać, przyznawać [TRANSITIVE]
   Other members have also overrun slightly, and we must accord the same treatment to everyone. (Inni członkowie również lekko przekroczyli limit czasowy, a jesteśmy zobowiązani udzielić wszystkim równego traktowania.)
 3. administer ** , także: administrate
 4. impart ,
czasownik
 1. give something to somebody **  
  She gave her blessing to her son and his wife. (Ona udzieliła swojego błogosławieństwa swojemu synowi i jego żonie.)
czasownik
 1. volunteer ***
 2. infect *

powered by  eTutor logo