"nierozstrzygający" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nierozstrzygający" po polsku

nierozstrzygający

przymiotnik
 1. inconclusive
 2. nonfatal
 3. nonfinal  
czasownik
 1. settle ***
  • rozstrzygnąć (np. spór) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I'll let the judge settle this argument. (Pozwolę sędziemu rozstrzygnąć ten spór.)
   I can't settle your argument if I don't know what happened. (Nie mogę rozstrzygnąć waszego sporu, jeśli nie wiem, co się stało.)
czasownik
 1. determine ****
 2. judge *****
 3. decide *****
  • rozstrzygać (w sądzie) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The judge has decided the case. (Sędzia rozstrzygnął sprawę.)
   I am still waiting for the judge to decide my case. (Nadal czekam, aż sędzia rozstrzygnie moją sprawę.)
 4. umpire
 5. clinch
 6. adjudicate
 7. arbitrate
 8. adjudge
phrasal verb
 1. hash out

powered by  eTutor logo