"marzenie!" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "marzenie!" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
 1. dream ****   [COUNTABLE]
  It sounds like a dream. (To brzmi jak marzenie.)
  He's every girl's dream. (On jest marzeniem każdej dziewczyny.)
  It's a dream come true. (To jak spełnienie marzenia.)
 2. fantasy ** , phantasy old use
  • fantazja, mrzonka, kaprys, zachcianka, marzenie
   I want you to know you're not a fantasy for me. (Chcę żebyś wiedział, że nie jesteś dla mnie fantazją.)
   It's not my fantasy, I really need this computer. (To nie jest mój kaprys, naprawdę potrzebuję tego komputera.)
 3. daydream
  • sen na jawie, marzenie
   She had daydreams about her future job. (Ona miała sny na jawie o swojej przyszłej pracy.)
 4. dreaming
 5. pipe dream
 6. fancy **
 7. fantasying
 8. fantasising British English , fantasizing American English
 9. gapeseed
 10. stonker
przymiotnik
 1. daydreamlike
czasownik
 1. phantasying British English , phantazying American English

marzenie!

wykrzyknik
 1. you wish! *
czasownik
 1. dream ****
 2. daydream
 3. fantasise British English , fantasize American English
 4. stargaze