"launching" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "launching" po angielsku

launching

rzeczownik
 1. uruchomienie, rozpoczęcie, zapoczątkowanie
 2. wodowanie, spuszczenie na wodę
 3. wystrzelenie, wyniesienie na orbitę
 4. rozpoczęcie, wprowadzenie (np. kampanii, produktu na rynek)
  She set the date of the launching of her new book. (Ona ustaliła datę wprowadzenia swojej nowej książki.)
  The launching of the winter collection will start soon. (Niedługo rozpocznie się wprowadzenie zimowej kolekcji.)
 5. promocja (np. książki, produktu)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Launch Sovereign Waters and NASA - STS-115 Launch and the launch
rzeczownik
 1. lansowanie, wypuszczanie, wypuszczenie, wprowadzenie (np. produktu, waluty) [COUNTABLE]
  They announced the launch of a new fragrance. (Oni ogłosili wypuszczenie nowego zapachu.)
  The launch of the new collection is planned in autumn. (Wypuszczenie nowej kolekcji planowane jest na jesień.)
  This fashion designer became famous after the launch of his new collection. (Ten projektant mody stał się znany po wypuszczeniu swojej nowej kolekcji.)
  zobacz także: roll-out
 2. początek (np. akcji, kampanii) [COUNTABLE]
 3. motorówka, łódź motorowa [COUNTABLE]
  The launch was glistening on the lake. (Motorówka lśniła na jeziorze.)
  He started the launch before I was able to get on it. (On odpalił motorówkę zanim na nią wsiadłem.)
 4. wystrzelenie, odpalenie (np. rakiety w kosmos) [COUNTABLE]
  The launch of this rocket ended in explosion. (Wystrzelenie tej rakiety w kosmos zakończyło się eksplozją.)
  The launch of the ship will take place in 10 seconds. (Start statku odbędzie się za 10 sekund.)
 5. wodowanie [COUNTABLE]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. rozpoczynać (akcję, kampanię), wprowadzić (produkt na rynek) [TRANSITIVE]
  The campaign was launched to prevent breast cancer. (Kampania rozpoczęła się, żeby uchronić przed rakiem piersi.)
  They launched a new Ferrari model in 2014. (Oni wprowadzili nowy model Ferrari w 2014 roku.)
 2. odpalać, wystrzelać (np. rakietę, bombę) [TRANSITIVE]
  We will launch the rocket in 10 seconds. (Rakietę odpalimy za 10 sekund.)
 3. wodować [TRANSITIVE]
  The boat was launched successfully. (Łódź została zwodowana z powodzeniem.)
 4. uruchamiać (np. aplikację) [TRANSITIVE]
  I tried to launch the application, but it doesn't work. (Próbowałem uruchomić aplikację, ale nie działa.)
 5. mieć premierę

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo