PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"jarring" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "jarring" po angielsku

jarring

przymiotnik
 1. prowokujący, rażący
 2. zaskakujący, szokujący
 3. gryzący się, kłócący się (np. kolor)
 4. wyboisty, nierówny
  link synonim: jolting

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Soviet mayonnaise jar 250 ml
rzeczownik
 1. słoik [COUNTABLE]
  I couldn't open the jar. (Nie mogłem otworzyć słoika.)
  There are some cookies in that big jar. (W tamtym dużym słoiku jest trochę ciasteczek.)
 2. dzban [COUNTABLE]
  I brought a jar of lemonade. (Przyniosłem dzban lemoniady.)
  The waiter served us a jar of wine. (Kelner podał nam dzban wina.)
 3. kufel piwa British English informal [COUNTABLE]
  I drank two jars at the party. (Na imprezie wypiłem dwa kufle piwa.)
  I poured him a jar of beer. (Nalałem mu kufel piwa.)
  This jar is on me. (Ten kufel jest na mój rachunek.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. drażnić (coś kogoś, np. hałas)
  This music jars on my nerves. (Ta muzyka drażni moje nerwy.)
  The children were making a lot of noise and it was jarring me. (Dzieci robiły dużo hałasu i to mnie drażniło.)
 2. szarpać
  I saw a man jarring a woman so I helped her. (Widziałem mężczyznę szarpiącego kobietę, więc jej pomogłem.)
 3. kłócić się (z czymś), nie pasować
  These pillows jar with the sofa. (Te poduszki kłócą się z sofą.)
  You have to change something because your furniture jars with the room. (Musisz coś zmienić, bo twoje meble nie pasują do pokoju.)
 4. wstrząsać, wstrząsnąć (gwałtownie poruszyć)
  He jarred the bottle of champagne before opening it. (Wstrząsnął butelką szampana przed otworzeniem jej.)
  link synonim: jolt

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo