"get a reaction" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get a reaction" po angielsku

rzeczownik
 1. reakcja [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  Her promotion was met with various reactions. (Jej awans napotkał na różne reakcje.)
  The reaction of patient's body was a recovery. (Reakcją organizmu pacjenta było wyzdrowienie.)
  The local community displayed an aggressive reaction. (Lokalna społeczność wykazała agresywna reakcję.)
  link synonim: response
 2. odruch [PLURAL]
  My instinctive reaction was to escape. (Moją instynktowną reakcją była ucieczka.)
  Her leg was swollen and showed no reaction to stimulus. (Jej noga była spuchnięta i nie przejawiała odruchu na bodziec.)
 3. oddziaływanie [COUNTABLE]
  The conservative views of the past still had a reaction in her behaviour. (Konserwatywne poglądy z przeszłości miały swoje oddziaływanie na jej zachowanie.)
 4. odczyn [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  The substance gave an acid reaction. (Substancja dała odczyn kwaśny.)
  Mary, could you tell us what kind of a reaction this is? (Mary, mogłabyś nam powiedzieć co to za odczyn?)
 5. przemiana [SINGULAR]
  The protesters demanded a reaction in the government. (Prostestujący żądali przemiany w rządzie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "get a reaction"

rzeczownik
inne

"get a reaction" — Słownik kolokacji angielskich

get a reaction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostań reakcję
 1. get czasownik + reaction rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  You always tried so hard to get a reaction from me.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo