"być pracownikiem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być pracownikiem" po polsku

być pracownikiem

 1. be on board
Alberta Foreign Worker Recruitment Specialists | Alberta ...
rzeczownik
 1. worker , *****
 2. employee ****
 3. staff member *
  • członek kadry, pracownik [COUNTABLE]
   You're the only staff member not to have completed his 24-hour mandatory service. (Jesteś jedynym pracownikiem, który nie wykonał swojej obowiązkowej 24-godzinnej służby.)
 4. staffer *   American English [COUNTABLE]
  I need every staffer on duty. (Potrzebuję każdego pracownika na służbie.)
 5. operative
  • pracownik, tajny agent
   We have a report from our operatives in Russia. (Dostaliśmy raport od naszych tajnych agentów w Rosji.)
   You are our most prized operative. (Jest pan naszym najcenniejszym pracownikiem.)
 6. workman
  • pracownik (fizyczny), robotnik
   He is a workman at the construction site. (On jest pracownikiem na budowie.)
 7. jobholder , job holder

Powiązane zwroty — "być pracownikiem"

rzeczownik
praca = job +10 znaczeń
pracownia = studio +3 znaczenia
współpracownik = associate +6 znaczeń
stróż (pracownik w firmie, który kontroluje przepływ informacji w procesie decyzyjnym dokonywania zakupu) = gatekeeper
czasownik
inne
przymiotnik
idiom
przysłówek
pracowicie = diligently +3 znaczenia
phrasal verb

powered by  eTutor logo